Cultural and Sports Services

Kültürel ve Spor Hizmetleri

Kültürel Hizmetler

Dairede kültür hizmetleri olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlence alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili etkinlikleri izlemelerini, isterlerse bu etkinliklere katılmalarını da temin etmek amacıyla öğrencilerimize yönelik, milli ve manevi değerlerimizi dikkate alarak, engin Türk Kültürümüzün zenginliğini yansıtan, “Yazar-Şair Söyleşileri”, “Şiir Dinletileri”, “Anma ve Kutlama Toplantıları”, “Konferans”, “Panel”, “Sempozyum”, “ Seminer”, “Müzik ve Ses Yarışmaları”, “Konserler”, “Üniversite İçi Halk Oyunları Yarışmaları”, “Tiyatro Gösterileri”, “Şölenler” ,”klasik dans”, “müzik ve benzeri etkinlik alanlarında kurslar”,” çalışma grupları”, “korolar oluşturmak”, bu grup ve koroların üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, ve karşılaşma gibi etkinliklerde bulunmalarını veya karşılaşmalara katılmalarını sağlamak ve “Bahar Şenliği” gibi programları Başkanlığımızdan ve Üniversite Yönetimi’nden aldığı güçle özveri ile gerçekleştirmektir.

Şube müdürü, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına karşı sorumlu olup, Başkanlık Makamınca, mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer bütün görevleri yapmakla yükümlüdür,

Hizmetlerim aksamaması için gerekli planlama ve düzenlemeleri yapmak,

Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,

Öğrenci Topluluklarının yönergeye göre düzenli çalışmasını sağlamak,

Eğitim ve öğretim yılı başında faaliyet planı, sonunda ise faaliyet raporu hazırlamak ve Başkanlığın onayına sunmak,

Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak, personelle belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,

Müdürlüğün kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük planlar hazırlayarak, hedefler göstermek,

Kültürel Hizmetler Müdürlüğü ayrıca, Fakülte ve Yüksekokullardan Başkanlığımıza yapılan talepler çerçevesinde, Kültür Gezilerine, Mezuniyet Törenlerine destek vermektedir.

Üniversitemiz genelinde kurulacak her türlü Öğrenci Topluluğunun kuruluş aşamasındaki çalışmalarına “Öğrenci Toplulukları Birimimiz” destek olmakta ve yazışmalarını gerçekleştirmektedir.

Müdürlüğümüz gerçekleştireceği her türlü etkinlik için “Komisyon” kararı almakta ve “Rektörlük Makamı” na “OLUR” için arz etmektedir.

Spor Hizmetleri

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Yükseköğrenim gençliğinin spor ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile öğrencilerimizin sosyal ilişkilerini ve özgüvenlerini geliştirmek, ülke sporuna kaynak oluşturan öğrenci ve sporcuların teşvik edilmesi, yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamaktır.

Öğrencilerin ve çalışanların, beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek; onlara disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak; spora ilgi duymalarını ve enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek; boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarına sağlamak,

Grup çalışmaları, karşılaşmalar, turnuvalar düzenlemek; spor toplulukları kurmak,

Bu amaçlarla kurulmuş bulunan yurt dışı ve yurt içi kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu alandaki çalışmaları yaygınlaştırmak; üniversiteyi temsilen öğrencilerin yarışma ve karşılaşmalara katılmalarını sağlamak,

Birimimize tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynakları Öğrenci, İdari ve Akademik personelimizin etkin bir şekilde kullanmasını sağlamak.

Spor takımlarımızın örnek davranış ve tutumları ile üniversitemizin tanıtımını yapmasına ve tüm kullanıcılarımızın yaşam kalitesini arttırılmasına önemli bir katkıda bulunmak.

Spor Faaliyetleri

a) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından organizasyonu yapılan, Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul ve Enstitü öğrencileri ile Akademik ve İdari Personeller arasında düzenlenen Üniversite içi spor faaliyetleri,

b) Türkiye Üniversitelerarası Spor Faaliyetleri,

c) Yurt içi Spor Faaliyetleri,

d) Uluslararası Spor Faaliyetleri,

EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ