Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Aşıklık Geleneği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Turan Güneş Bulvarı Yukarı Dikmen Mahallesi, Neşet Ertaş Caddesi,
         No:4 06550 Oran Çankaya / ANKARA

+90 312 486 0386

+90 312 486 1795

mguasiklik@mgu.edu.tr