Mission and Vision

Misyonumuz

Sanat alanında yaratıcı faaliyetleriyle topluma hizmet eden; eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir model oluşturmaktır.

Bu bağlamda;

Bilimsel saygınlığı ve yaratıcı faaliyetleri ile bilim ve sanat alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan;

Özgün düşünce ve çalışmaları ile kendi sahasında önder bireyler yetiştiren ve bu kişileri bünyesinde barındıran;

Sanatın toplum yaşamındaki yerinin artırılması amacıyla; düzenli olarak çeşitli yayınlar, TV programları, konserler, gezici sergiler ve atölye çalışmaları yapabilen;

Eğiticilerin eğitiminin sürdürüldüğü, bilişimi kullanan, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koyduğu ve yaratıcılığının desteklendiği, öğrenci merkezli ulusal çıkar ve değerlerin bilinç ve sorumluluğunda üstün nitelikli öğrenci eğitimi veren;

Toplumun hızlı gelişim değişim sürecinde iletişim araçları ile halka hizmet ve yaşam boyu eğitim hedeflerini yayarak etkili rol alabilen; Paydaşları ile karşılıklı etkileşim içinde, geri bildirime dayalı istekler doğrultusunda değişime açık altyapıya sahip;

Tüm alanlarda etkin ve üretime dönük işbirlikleri yaparak kendi kaynaklarını yaratabilen ve ulusal kurumların en çok başvurduğu araştırma geliştirme ve danışmanlık hizmetlerini sunan;

Ulusal akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışının benimsendiği; öğretim üyelerinin araştırma geliştirme, yaratıcı çalışmalarını kolaylaştıracak ve disiplinler arası çalışmalarla sanata katkılarını artıracak ortamın oluşturulması, uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerini artırılabilen; Mensubu olmakla gurur duyulan; bir fakülte olmaktır.


Vizyonumuz

Sanat alanlarına özgün yaratılarla katkıda bulunabilecek sanatçılar yetiştirerek, çeşitli yayınlar, projeler ve etkinlikler ile toplumu sanat açısından eğitmek; sanatın yaşamın içerisinde yer almasına, bu yolla yaratıcı değerlerin toplum yaşamında çoğalmasına katkıda bulunmaktır.

Ayrıca Fakültemiz, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında değişen dünya koşulları içerisinde sanat alanında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı, alanda özgün sanatsal ürün ve bilgi üreten, bunları paylaşarak toplumun günlük hayatıyla kaynaştıran, yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunan bireyler yetiştirmeyi; sanat aracılığıyla kültürel farklılıkları, düşünce ve keşfetme yoluyla artistik zekânın değerinin anlaşılmasını sağlamayı hedeflemektedir.

EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ