About

Hakkında

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddelerine ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 58 inci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” in değişik 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınan Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, Üniversitemizin 22.02.2019 tarih ve 2019/06 sayılı Senato kararı ile kabul edilmiş olup, 07/05/2019 tarihinde kurulmuştur.

EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ