Horizontal Transition

YATAY GEÇİŞİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN KAYITLI OLDUKLARI ÜNİVERSİTEDEN ALACAKLARI “YATAY GEÇİŞİNE ENGEL BİR DURUM OLMADIĞINA DAİR BELGE” HAKKINDA

Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtlı oldukları üniversiteden alacakları “Yatay Geçişine Engel Bir Durum Olmadığına Dair Belge”yi yatay geçiş yapacakları üniversiteye ibraz etmeleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca uygun görülmüştür. Üniversitemize yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin bu belgeyi de hazırlamaları gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı'nın ilgili yazısı

Öğrencinin Yatay Geçişine Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge

EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ