05.06.2020 TARİHİNDE İLAN EDİLEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANINA İLİŞKİN BÜRO PERSONEL KADROSU DEĞERLENDİRME SONUCU

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) İLANI YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Üniversitemiz Rektörlüğünde (Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'a göre 24 Haziran 2020 tarihinde ilan edilen KPSS puan sırası ve genel nitelikler esas alınmak suretiyle başvuran adayların değerlendirme sonuçlar aşağıda yayımlanmıştır.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI:

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
05.06.2020 Tarihinde İlan Edilen 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanına İlişkin
Büro Personel Kadrosu Değerlendirme Sonucu
KADRO UNVANI Büro Personeli Lisans (Büro Personeli)
KADRO SAYISI 1
İLAN ÖZEL ŞARTI Maliye veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden lisans mezunu olmak.
Mali Tablo Analizi ve İstihbarat Eğitimi Sertifikasına sahip olmak .
Büro Yönetimi Sertifikasına sahip olmak.
İleri Excel (en az 50 saatlik) Eğitimi Sertifikasına Sahip olmak.
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına Sahip olmak.
2018-KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.
ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmak.
Sıra No Adı Soyadı Başvurduğu Unvan KPSSP3 Puanı Açıklama
1 Yasemin APAYDIN Büro Personeli 71,202 ASİL
2 Orçun Okan GÜMRÜKCÜ Büro Personeli -- Eksik Beyan

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşmeye hak kazanan adayların www.mgu.edu.tr adresinden ilanından itibaren aşağıdaki belirtilen tarihlerde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ASİL OLARAK YERLEŞTİRMEYE HAK KAZANANLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1- Yerleştirmeye Dair Başvuru Dilekçesi ( Dilekçe için tıklayınız )
2- Sağlık Kurulu Raporu (Üniversite hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış)
3- Fotoğraf (4 Adet)
4- Atama başvuru, Taahhüt ve Bilgi Formu ( Form için tıklayınız )

Not: Adayların Mezuniyet evrakları ve Sertifikaların asıllarını belge tesliminde yanında bulundurmaları gerekmektedir

EVRAK TESLİM TARİHLERİ:

25 Haziran - 03 Temmuz 2020 tarihleri arası.

EBYS
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
KÜTÜPHANE
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
CİMER
KONSERLER
HAFTANIN
MENÜSÜ