1. ULUSLARARASI ANKARA GİTAR FESTİVALİ 2022

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LOGO

1. ULUSLARARASI ANKARA GİTAR FESTİVALİ
2022

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öncülüğünde Mamak Belediyesi katkılarıyla düzenlenecek olan 1. Uluslararası Ankara MGÜ Gitar Festivali hakkında detaylı bilgiler ve planlanan programı ekte bulabilirsiniz.

FESTİVAL HAKKINDA

15-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 1. Uluslararası Ankara MGÜ Gitar Festivali MGÜ öncülüğünde Ankara Mamak Belediyesi'nin katkılarıyla organize edilmektedir. Festivalde yer alacak konserler Mamak Belediyesi Kültür Merkezinde (Eski Ankara Devlet Konservatuvarı Cebeci Binası), Ustalık Sınıfları, Klasik Gitar Yarışması, Seminerler ve Gitar Tanıtımları Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecektir.

Amaç, dünya çapında kabul görmüş müzisyenleri ve eğitmenleri kurumumuza davet ederek konser, seminer, workshop etkinlikleri düzenlemek, böylelikle sanatsal, eğitsel ve kültürel anlamda etkileşim sağlamaktır. Bir diğer amaç ise; festival kapsamında düzenlenecek olan uluslararası gitar yarışmasıyla gençlerimizin müzik kariyerine destek olmaktır.

Müzik eğitimi veren kurumlarda öğrenim gören genç müzisyenlerimizi bu yıl ilki düzenlenecek festivalimize bekliyoruz!

KONSERLER

Dört gün sürecek olan festivalde her akşam yerli ve yabancı profesyonel müzisyenler sahne alacaktır.

15 Aralık, Perşembe - Pedro Jóia (Portekiz) solo gitar

16 Aralık, Cuma - Lorenzo Micheli (İtalya) solo gitar

17 Aralık, Cumartesi - Vladimir Kirasirov & Evgenia Markova (Rusya) gitar ve domra

18 Aralık, Pazar - Ricardo Moyano (Arjantin) & Mete Enver Aslan gitar ve ud / Erdem Sökmen & Nağme Yarkın gitar ve klasik kemençe/vokal

Tüm konserler Mamak Belediyesi Kültür Merkezi’nde saat 19:00’da gerçekleştirilecektir.

USTALIK SINIFI

Festival süresince her gün 09:00-15:00 saatleri arası Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Binası dersliklerinde eş zamanlı ustalık atölyeleri düzenlenecektir.

Ders verecek davetli eğitimciler:

Prof. Lorenzo Micheli (University School of Music Lugano, İsviçre)
Prof. Vladimir Kirasirov (St.Petersburg's Conservatory, Rusya)
Prof. Erhan Mujka (Tefta Tashko School of Music Mitrovica, Kosova)
Öğr. Gör. Erdem Sökmen (İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı)
Prof. Kağan Korad (Bilkent Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Eren Süalp (Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı)
Anton Baranov (St. Petersburg Konservatuarı)
Öğr. Gör. Kerim Altınörs (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Öğr. Gör. Ozan Akyatan (Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı)
Doç. Kazım Çokoğullu (Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Koca (Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özkanoğlu (Mersin Üniversitesi)
Öğr. Gör. Can Erdoğan (Mersin Üniversitesi)
Sevda Daysalı (Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi)
Doç. Cem Çeliksırt (Başkent Üniversitesi)
Dr. Efgan Rende (Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi)

SEMİNER

15 Aralık - “Küba:Müzik Adası” Hakely Nakao Chavez
16 Aralık - “Portekiz Halk Müziğinin Gitara Düzenlenmesi” Pedro Joia
17 Aralık - “Barok Müzik ve Türk Müziği” Nağme Yarkın
18 Aralık - “Caz Atölyesi” Onur Aymergen

YARIŞMA

Yarışmamız uluslararası çapta olup Türkiye’nin sayılı gitar yarışmalarından olma özelliğini taşımaktadır. Toplam 5 adet yaş kategorisi bulunmaktadır. Yüz yüze yapılacak elemeler MGÜ Balo Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin koordine ettiği 1. Uluslararası Ankara MGÜ Gitar Yarışması 15-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Yarışmaya katılım ÜCRETSİZDİR.
Genç gitaristlere yönelik yapılan yarışmaya vatandaşlık veya cinsiyet farkı gözetmeksizin herkes katılabilir. Tüm amatör ya da profesyonel adaylar başvurabilir.
Yarışma 5 farklı yaş kategorisine ayrılmaktadır.

A Kategorisi - 11 yaş ve altı (2011 ve sonrasında doğanlar)
Program: 3-5 dakikalık serbest program
B Kategorisi - 13 yaş ve altı (2009 ve sonrasında doğanlar)
Program: 5-8 dakikalık serbest program
C Kategorisi - 15 yaş ve altı (2007 ve sonrasında doğanlar)
Program: 8-10 dakikalık serbest program
D Kategorisi - 18 yaş ve altı (2004 ve sonrasında doğanlar)
Program: 12-15 dakikalık serbest program
E Kategorisi - 26 yaş ve altı (1996 ve sonrasında doğanlar)
Ön eleme 5-8 dakikalık serbest program
Final 15-17 dakikalık serbest program

Her yarışmacı birden fazla kategoride yarışma hakkına sahiptir.
E Kategorisi ön elemesinde çalınan eser/eserler finalde tekrar edilemez.
Tüm eserler ezber çalınmalıdır.
Jüri üyeleri, katıldığı kategoride yarışan öğrencilerine ve/veya aile bağı olan adaylara puan veremez.
Birincilik derecesi almış yarışmacı sonraki senelerde derece aldığı kategoride yarışamaz.
Jürinin kararı kesindir, itiraz edilemez.
Tüm elemeler seyirciye açıktır.
Görüntü/Ses kaydı alma ve canlı yayın yapma hakkı yalnızca MGÜ’ye aittir, tüm yarışmacılar bu durumu kabul etmiş sayılmaktadır.
Puanlamalar aşağıdaki gibidir;

Birincilik: 95.00 - 100 Puan arası
İkincilik: 90.00 - 94.99 puan arası
Üçüncülük: 85.00 - 89.99 Puan arası
Katılım Belgesi: 00.00 - 84,99 Puan arası

Yarışma sonuçları her kategori sonrası duyurulacaktır. 1. 2. ve 3. yarışmacılar ödül kazanırken diğer yarışmacılar yalnızca katılım belgesi alacaktır.
Aynı puana sahip olan yarışmacılar jüri kararıyla sıraya konulacaktır.
Ödüller Final gecesi sahiplerini bulacaktır.

Son Başvuru Tarihi 12 Aralık 2022

Başvurular, https://www.mgu.edu.tr sayfasından yapılmalıdır.
Son başvuru tarihinden sonra yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.
Aktif katılım ve yarışma kontenjanı sınırlıdır.
Reşit olmayan tüm yarışmacıların ebeveynlerinden imzalı izin yazısı alması zorunludur.

SPONSORLAR

ANKARA MUSIC AND FINE ARTS UNIVERSITY LOGO

THE 1st INTERNATIONAL ANKARA MGU GUITAR FESTIVAL
2022

You can find detailed information about the festival, which is organized under the leadership of Ankara Music and Fine Arts University with the contributions of the Mamak Municipality.

ABOUT THE FESTIVAL

The 1st International Ankara MGU Guitar Festival, which will be held between 15-18 December 2022, is organized under the leadership of the MFAU with the contributions of Ankara Mamak Municipality. All the concerts will be held at the Mamak Municipality Cultural Center (Former Ankara State Conservatory Cebeci Building), Master Classes, Classical Guitar Competition, Seminars and Guitar Expo will take place at the Ankara Music and Fine Arts University Campus. The aim is to invite world-renowned musicians and instructors to our institution, to organize concerts, seminars, workshops, and thus to interact in an artistic, educational and cultural sense. Another purpose is; To support the music career of our young people with the international guitar competition to be held as part of the festival. We are waiting for our young musicians who are studying in music education institutions to our festival, which will be held for the first time this year!

CONCERTS

Thursday, December 15 - Pedro Jóia (Portugal) solo guitar

Friday, December 16 - Lorenzo Micheli (Italy) solo guitar

Saturday, December 17 - Vladimir Kirasirov & Evgenia Markova (Russia) guitar and domra

Sunday, December 18 - Ricardo Moyano (Argentina) & Mete Enver Aslan guitar and oud / Erdem Sökmen & Nağme Yarkın guitar and kemençe of Istanbul/vocals

All concerts will be held at the Mamak Municipality Cultural Center at 19:00.

MASTER CLASS

Simultaneous masterclasses will be held in the classrooms of Ankara Music and Fine Arts University Education Faculty Building between 09:00 and 15:00 every day during the festival.

Prof. Lorenzo Micheli (University School of Music Lugano, Switzerland)
Prof. Vladimir Kirasirov (St. Petersburg's Conservatory, Russia)
Prof. Erhan Mujka (Tefta Tashko School of Music Mitrovica, Kosovo)
Öğr. Gör. Erdem Sökmen (Istanbul University State Conservatory)
Prof. Kağan Korad (Bilkent University)
Dr. Öğr.Üyesi Eren Süalp (Hacettepe University State Conservatory)
Anton Baranov (St. Petersburg Conservatory)
Öğr. Gör. Kerim Altınörs (Yıldız Technical University)
Öğr. Gör. Ozan Akyatan (Kocaeli University State Conservatory)
Doç. Kazım Çokoğullu (Ankara University of Music and Fine Arts)
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Koca (Ankara University of Music and Fine Arts)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özkanoğlu (Mersin University)
Öğr. Gör. Can Erdoğan (Mersin University)
Sevda Daysalı (Avni Akyol Fine Arts High School)
Doç. Cem Çeliksırt (Baskent University)
Dr. Efgan Rende (Aydın Doğan Fine Arts High School)

SEMINAR

December 15 - “Cuba: Music Island” Hakely Nakao Chavez
December 16 - “Guitar Arrangement of Portuguese Folk Music” Pedro Joia
December 17 - “Baroque Music and Turkish Music” Nağme Yarkın
December 18 - “Jazz Workshop” Onur Aymergen

COMPETITION

Our competition is international and has the distinction of being one of the few guitar competitions in Turkey. There are 5 age categories in total. Face-to-face eliminations will be held at the MGU Ballroom.

CONTEST SPECIFICATIONS

The 1st International Ankara MGU Guitar Competition, coordinated by Ankara Music and Fine Arts University, will be held between 15-18 December 2022.
Participation in the competition is FREE of charge.
Anyone can participate in the competition for young guitarists, regardless of nationality or gender. All amateur or professional candidates can apply.
The competition is divided into 5 different age categories.

Category A - 11 years and under (born 2011 or later)
Program: 3-5 minutes free program
Category B - 13 years and under (born in 2009 or later)
Program: 5-8 minutes free program
Category C - Ages 15 and under (born in 2007 or later)
Program: 8-10 minutes free program
Category D - 18 years and under (born in 2004 or later)
Program: 12-15 minutes free program
Category E - 26 years and under (born 1996 or later)
First Round 5-8 minute free program
Final 15-17 minute free program

Each competitor has the right to compete in more than one category.
The work/works played in the E Category pre-selection cannot be repeated in the final.
All works must be played by heart.
The members of the jury cannot give points to the students competing in the category and/or the candidates with family ties.
A competitor who has won the first place cannot compete in the category in which he was ranked in the following years.
The decision of the jury is final and cannot be appealed.
All qualifiers are open to the audience.
The right to record video/audio and broadcast live belongs to MGU only, all competitors are deemed to have accepted this situation.
Scorings are as follows;

First Place: Between 95.00 - 100 Points
Second place: 90.00 - 94.99 points
Third Place: 85.00 - 89.99 Points
Participation Certificate: Between 00.00 - 84.99 Points

Contest results will be announced after each category. While the 1st, 2nd and 3rd competitors will win prizes, the other competitors will only receive a participation certificate.
Competitors with the same score will be put in order by the decision of the jury.
Prize cerenomy will take place on the final night.

Application Deadline 12 December 2022

Applications should be sent through the https://www.mgu.edu.tr page.
Applications submitted after the deadline will not be accepted.
Active participation and competition quota is limited
All underage contestants must obtain a signed consent letter from their parents.

SPONSORS

EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ