2019-2020 GÜZ YARIYILI YILI ÇİFT ANADAL PROGRAMI DUYURUSU

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 GÜZ YARIYILI YILI ÇİFT ANADAL PROGRAMI DUYURUSU

 

 

       Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca 2019–2020 Güz Yarıyılı Çift Anadal Programı başvurularında aranan şartlar ve takvim aşağıda belirtilmiştir.

   

   A – ŞARTLAR

1- Öğrenci çift anadal diploma programına kendi anadal diploma programının yalnız üçüncü veya beşinci yarıyıllarının başında, ilan edilen süreler içerisinde başvurabilir.

2- Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler, çift anadal diploma programına başvurabilirler.

3- Anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan, ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrenciler de sahip oldukları aynı türdeki taban puanının çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmaması koşuluyla çift anadal diploma programına başvurabilirler.

4- Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış ve herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

5- Yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlerde, ÇAP’a öğrenci kabulünde, yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

6- Kontenjan sayısı kadar yedek aday belirlenir.

B - GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi

2- Öğrenci Belgesi

3- Not belgesi (onaylı transkript).

4- Kayıtlı olduğu programın ilgili sınıfındaki başarı sıralamasını gösteren onaylı belge.

5- Anadal programına kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS sonuç belgesi.

6- Anadal müfredatındaki derslerin içerikleri.

7- Bölümlere yapılan başvurular için adayın başvurduğu alana yönelik ilgisini ortaya koyan portfolyo çalışması vb. dokümanlar

 

E- İLGİLİ BAĞLANTILAR

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi için Tıklayınız…

Başvuru Formu için tıklayınız...

 

EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ