4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) İLANI YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) İLANI YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Üniversitemiz Rektörlüğünde (Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'a göre 31 Aralık 2020 tarihinde ilan edilen KPSS puan sırası ve genel nitelikler esas alınmak suretiyle başvuran adayların değerlendirme sonuçları aşağıda yayımlanmıştır.

Büro Personeli Kadrosuna Yerleştirme Sonuçları için Tıklayınız…

Mühendis ( İnşaat )Kadrosuna Yerleştirme Sonuçları için Tıklayınız…

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşmeye hak kazanan adayların www.mgu.edu.tr adresinden ilanından itibaren aşağıdaki belirtilen tarihlerde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup; ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Asil olarak yerleşmeye hak kazananlardan İstenilen Belgeler:

1- Yerleştirmeye Dair Başvuru Dilekçesi
1.1 Büro Personeli Kadrosuna ait Başvuru dilekçesi (Tıklayınız..)
1.2 Mühendis ( İnşaat) Kadrosuna ait Başvuru dilekçesi ( Tıklayınız…)

2- Sağlık Kurulu Raporu (Üniversite hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış)

3- Fotoğraf (4 Adet)

4- Atama başvuru, Taahhüt ve Bilgi Formu için Tıklayınız...)

Not: Adayların Mezuniyet evrakları ve Sertifikaların asıllarını belge tesliminde yanında bulundurmaları gerekmektedir.

Evrak Teslim Tarihleri : 18.01.2021 – 05 Şubat 2021 tarihleri arası.

EBYS
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
CİMER
KONSERLER
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK
REZERVASYON