50/D STATÜSÜNDE GÖREV YAPAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 33/A MADDESİNE GÖRE ATANMALARI HAKKINDA DUYURU

50/D STATÜSÜNDE GÖREV YAPAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 33/A MADDESİNE GÖRE ATANMALARI HAKKINDA DUYURU

09.02.2023 tarih ve 32099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7437 sayılı “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 84 üncü maddesine “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilenlerden tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar ve bu eğitimlerini tamamlamış olanlar hariç; tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik eğitimine devam eden veya bu eğitimlerini tamamlamış araştırma görevlilerinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde talep etmeleri ve 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesindeki şartları taşımaları kaydıyla, kadrolarının bulunduğu üniversite tarafından 33 üncü maddenin (a) fıkrası kapsamında atamaları yapılır.” hükmü eklenmiştir.

Söz konusu hükmün uygulanması için 50/d statüsünde görev yapan araştırma görevlilerimizin ekteki dilekçe ile Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Dilekçe Örneği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Usul ve Esasları

EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ