28.12.2018 tarihli Öğretim Üyesi İlanı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK
48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.
GENEL AÇIKLAMALAR
1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772
sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış
olmaları gerekir.
3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent Kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat
edemez.
*PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;
1) Başvuru Dosyası:
- Başvuru dilekçesi (dilekçe için tıklayın…)
- Özgeçmiş,
- Yayın Listesi,
- (2) iki adet fotoğraf,
- Nüfus cüzdanı sureti,
- Doçentlik belgesi,
- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan
alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,
2) Yayın Dosyası:
- Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi
ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 6 (altı)
adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Tercihen CD
veya taşınabilir bellek ile de başvuru yapılabilir.)
**DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;
1) Başvuru Dosyası:
- Başvuru dilekçesi (dilekçe için tıklayın…)
- Özgeçmiş,
- Yayın Listesi,
- (2) iki adet fotoğraf,
- Nüfus cüzdanı sureti,
- Doçentlik belgesi,
- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan
alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,
2) Yayın Dosyası:
- Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına
ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim
etmeleri gerekmektedir. (Tercihen CD veya taşınabilir bellek ile de başvuru yapılabilir.)
-
***DOKTOR ÖĞRETİM ÜnivSİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak
olup adayların;
1) Başvuru Dosyası;
- Başvuru dilekçesi, (dilekçe için tıklayın…)
- Özgeçmiş,
- Yayın Listesi,
- (2) iki adet fotoğraf,
- Nüfus cüzdanı sureti,
- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlilik belgesi (yurtdışında alınan diplomaların
Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı),
- Yabancı Dil Belgesi
- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan
alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,
2) Yayın Dosyası
- Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına
ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim
etmeleri gerekmektedir. (Tercihen CD veya taşınabilir bellek ile de başvuru yapılabilir.)
Birim
Bölüm
Anabilim Dalı
Unvan
Der.
Adet
Açıklama
Müzik Bilimleri ve
Müzik Teorisi
Müzik Teorisi
Profesör
1
1
20. Yüzyıl ve Post Tonal Teorileri üzerine çalışmaları olmak.
Teknolojileri Fakültesi
Bölümü
Anabilim Dalı
Müzik Bilimleri ve
Müzik Teorisi
Müzik Teorisi
Türk Musikisi Nazariyatı ve Ney Çalgısı hzerine Çalışmaları
Dr.Öğr.Üyesi
1
1
Teknolojileri Fakültesi
Bölümü
Anabilim Dalı
Olmak.
Çalgı Eğitimi
Çalgı Eğitimi
İcra Sanatları Fakültesi
Profesör
1
1
Keman Çalma Teknikleri üzerine çalışmaları olmak.
Bölümü
Anasanat Dalı
Çalgı Eğitimi
Çalgı Eğitimi
Sanatta yeterliliğini yaylı çalgılar üzerine yapmış olmak.
İcra Sanatları Fakültesi
Dr.Öğr.Üyesi
3
1
Bölümü
Anasanat Dalı
Viyola ve Barok dönemi üzerine çalışmaları olmak.
Çalgı Eğitimi
Çalgı Eğitimi
Sanatta yeterliliğini yaylı çalgılar üzerine yapmış olmak. Çello
İcra Sanatları Fakültesi
Dr.Öğr.Üyesi
3
1
Bölümü
Anasanat Dalı
alanında çalışmaları olmak.
Ses Eğitimi
Türk Halk Müziği Repertuarı ve Ses Eğitimi alanlarında
İcra Sanatları Fakültesi
Ses Eğitimi Bölümü
Profesör
1
1
Anasanat Dalı
çalışmaları olmak.
Ses Eğitimi
İcra Sanatları Fakültesi
Ses Eğitimi Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi
3
1
Ses renkleri ve duygu durum üzerine çalışmaları olmak.
Anasanat Dalı
EBYS
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
KÜTÜPHANE
SENATO
KARARLARI
E-POSTA
CİMER
MGÜ