ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) İLANI YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Üniversitemiz Rektörlüğünde (Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 15Şubat 2019 tarihinde ilan edilen KPSS puan sırası ve genel nitelikler esas alınmak suretiyle başvuran adayların değerlendirme sonuçlar ekte yayımlanmıştır.

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşmeye hak kazanan adayların www.mgu.edu.tr adresinden ilanından itibaren aşağıdaki belirtilen tarihlerde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının tamamlanmasına müteakip sözleşme imzalattırılacaktır.
Asıl olarak yerleşmeye hak kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde yerine yedek olarak yerleşmeye hak kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Asil olarak yerleşmeye hak kazananlardan İstenilen Belgeler:
1- Yerleştirmeye Dair Başvuru Dilekçesi tıklayınız.
2- Sağlık Kurulu Raporu (Üniversite hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış)
3- Fotoğraf (4 Adet)
4- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu  tıklayınız.
Not: Adayların Mezuniyet evraklarının asıllarını belge tesliminde yanında bulundurmaları gerekmektedir 

Evrak Teslim Tarihleri :11Mart - 20Mart 2019 tarihleri arası.
Bilgi İçin Tel: 0.312.486 1619

BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

EBYS
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
KÜTÜPHANE
SENATO
KARARLARI
E-POSTA
CİMER
MGÜ