ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Öğretim Elmanı İlanı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:


ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI


Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.


GENEL AÇIKLAMALAR

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


* PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;


1) Başvuru Dosyası:

Başvuru Dilekçesi       (dilekçe için tıklayın…)
Özgeçmiş,
Yayın Listesi,
(2) iki adet fotoğraf,
Nüfus cüzdanı sureti,
Doçentlik belgesi,
Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,


2) Yayın Dosyası:

Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Tercihen CD veya taşınabilir bellek ile de başvuru yapılabilir.)


** DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;


1) Başvuru Dosyası:

Başvuru Dilekçesi       (dilekçe için tıklayın…)
Özgeçmiş,
Yayın Listesi,
(2) iki adet fotoğraf,
Nüfus cüzdanı sureti,
Doçentlik belgesi,
Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,


2) Yayın Dosyası:

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Tercihen CD veya taşınabilir bellek ile de başvuru yapılabilir.)


*** DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;


1) Başvuru Dosyası:

Başvuru Dilekçesi       (dilekçe için tıklayın…)
Özgeçmiş,
Yayın Listesi,
(2) iki adet fotoğraf,
Nüfus cüzdanı sureti,
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlilik belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı),
Yabancı Dil Belgesi
Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,


2) Yayın Dosyası:

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Tercihen CD veya taşınabilir bellek ile de başvuru yapılabilir.)

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Der. Adet Açıklama
Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Profesör 1 1 Doçentliğini Müzik Eğitimi alanında almış olmak. Yurtdışı Yüksek Öğretim Kurumlarında Müzik Öğretmeni Yetiştirme Programları alanında çalışmaları olmak.
Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Deneysel piyano öğretimi alanı ve çeşitli dönem bestecilerine yönelik çalışmaları olmak.
Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Eğitimi Görsel Sanatlar Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Plastik Sanatlar alanında almış olmak. Geleneksel Türk Sanatları ve Sanat Eğitimi alanında çalışmaları olmak.
Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Eğitimi Görsel Sanatlar Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Resim Anasanat Dalında sanatta yeterliliğini almış olmak. Görsel sanatlar eğitimi ve çocuk resimleri üzerine çalışmaları olmak.
Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora yapmış olmak. Çok boyutlu madde tepki kuramı ve İlköğretimde öğrenci başarısının artırılmasına yönelik çalışmaları olmak.
Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Müzikoloji Müzikoloji Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Türk Halkbilimi alanında doktora yapmış olmak. Âşık Tarzı hikâye geleneği ve Türk Halk müziği alanlarında çalışmaları olmak.

     


EBYS
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
KÜTÜPHANE
SENATO
KARARLARI
E-POSTA
CİMER
MGÜ