SÜREKLİ İŞÇİ ALIMINA İLİŞKİN OLARAK ATAMALARI YAPILABİLECEK DURUMDA OLANLARA İLİŞKİN DUYURU-1

DUYURU

 

      Rektörlüğümüz birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında çalıştırılmak üzere sürekli işçi alımı işlemleri iş takvimine uygun olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırmaları sonuçlanarak; şahsen başvurmaları halinde atamaları yapılabilecek personellerin isimleri aşağıda yer alan linkte paylaşılmıştır. Ekli listede isimleri yer alan adayların 05.08.2019 tarihinde saat:10.00’da (Adres: Turan Güneş Bulvarı Yukarı Dikmen Mahallesi, 648. Cadde, No:4 06550 Oran Çankaya/Ankara) Üniversitemizde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

       Sözlü sınav (Mülakat) sonucunda asıl olarak başarılı olan (31.05.2019 tarihli ilan) ancak ekli listede isimleri yer almayan adaylara ilişkin iş ve işlemlerin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının sonuçlanmasından sonra yapılacağından dolayı, bu durumda olan adayların kurumumuz resmi internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.

 

        İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Belirtilen tarihte hazır bulunmayanlar haklarından feragat etmiş sayılacak ve bu sınava yönelik hak talebinde bulunamayacaklardır.

 

 

 

Temizlik Personeli görevine atanabilecekler için lütfen tıklayınız.

Güvenlik Personeli görevine atanabilecekler  için lütfen tıklayınız.

Isıtma ve Havalandırma  Operatörü Personeli görevine atanabilecekler  için lütfen tıklayınız.

EBYS
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
KÜTÜPHANE
SENATO
KARARLARI
E-POSTA
CİMER
MGÜ