ÜNİVERSİTEMİZ 30/12/2020 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgi maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca aşağıdaki başvuru takvimine göre Öğretim Elemanı alınacaktır.

BAŞVURU TAKVİMİ
1 Başvuru Başlangıç Tarihi 30.12.2020 4 Giriş Sınavı Tarihi 26.01.2021
2 Son Başvuru Tarihi 13.01.2021 5 Nihai Değ. Açıklama Tarihi 29.01.2021
3 Ön Değ. Açıklama Tarihi 20.01.2021

A- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1. Başvuru Dilekçesi ( Dilekçe İçin tıklayınız..)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3. Özgeçmiş,

4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5. Mezuniyet Belgeleri

6. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

7. ALES Belgesi (Adayın aldığı en yüksek alan türü kullanılır. Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir)

8. 1 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

9. YDS veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi

10. Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuranlardan alınacak) (onaylı belge)

11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E - Devlet üzerinden alınan belge)

B- İSTENEN BELGELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

(1) Askerlik belgesi, diplomalar ve öğrenci belgeleri başvuru sırasında “E-Devlet” çıktısı kabul edilmektedir.

(2) Atanmaya hak kazanıldığında, adaylar diplomaların aslını veya noter onaylı suretini ibraz etmeleri gerekmektedir.

(3) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

(4) Kamu Kurumunda çalışan veya çalışmış olanlar yapılan görevler için https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden alınan “HİTAP Hizmet Dökümü” almaları gerekmektedir.

C- MUAFİYET:

1. Doktora veya Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta ve Veteriner Hekimlikte Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının yükseköğretim kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Başvurularda ALES puanı 70 kabul edilir.

2. Meslek Yüksekokullarının, Bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

D- BAŞVURUYA İLİŞKİN UYARILAR:

1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Son başvuru tarihi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

3- Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının aşağıda belirtilen adresine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

4- Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların tüm başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100’lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4’lük ve 5’lik not sistemine göre olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurumu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılır.

6- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları ilanda belirtilen tarihlerde Üniversitemizin aşağıda belirtilen internet sitesinde ilan edilir.

7- Üniversite, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. İdare uygun gördüğü takdirde, ilanın her aşaması iptal edilebilir.

8- Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.

Başvuru Yapılacak Birim Başvuru Adresi Ön Değerlendirme ve Nihai Sonuçların
Yayınlanacağı Adres
Personel Daire Başkanlığı Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Turan Güneş Bulvarı Yukarı Dikmen Mahallesi, Neşet Ertaş Caddesi, No:4 06550 Oran Çankaya/Ankara https://www.mgu.edu.tr/tr

E- BAŞVURU YAPILACAK KADROLAR

Birimi Bölümü Abd/Asd/Pr. Kadro Unvanı Kadro Der. Kadro Adedi İlan Özel Şartları Asgari
ALES Puanı
Asgari
YDS Puanı
Rektörlük Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere.   Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 5 1

Çizgi Film ve Animasyon, Animasyon ve Oyun Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yeni Medya, Sanat ve Sosyal Bilimler, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Sinema-Televizyon Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.

Çizgi Film ve Animasyon, Animasyon ve Oyun Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yeni Medya, Sanat ve Sosyal Bilimler, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Sinema-Televizyon alanlarının birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

2D/3D animasyon ve profesyonel video üretiminde deneyim sahibi olmak. Çok iyi seviyede Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Premiere Pro, Animate, Autodesk 3ds Max, Unity programları kullanıcısı olmak. Grafik tasarım, 2D/3D animasyon ve tanıtım materyalleri için özgün içerik geliştirip oluşturabilmek.

70 50
Rektörlük Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere.   Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 6 1

Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümlerinin birinden Lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

E-öğrenme sistemleri, moodle vb. sistemlerin kurulumu ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak..

70 50
Rektörlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere.   Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 6 1

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Sistem ve ağ yönetiminde tecrübe sahibi olmak.

70 50
İcra Sanatları Fakültesi Ses Eğitimi Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 6 1

Ses Eğitimi alanında lisans ve Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında en az 1 (bir) yıl Türk Halk Müziği Repertuvarı konusunda ders vermiş olmak.

70 50
İcra Sanatları Fakültesi Ses Eğitimi Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı Araştırma Görevlisi 7 1

Kompozisyon alanında Lisans mezunu olmak ve Müzik alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

70 50
İcra Sanatları Fakültesi Ses Eğitimi Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı Araştırma Görevlisi 7 1

Müzik alanında lisans mezunu olmak ve Ses Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

70 50
İcra Sanatları Fakültesi Çalgı Eğitimi Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Araştırma Görevlisi 7 1

Müzik alanında lisans mezunu olmak ve Çalgı Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

70 50
İcra Sanatları Fakültesi Çalgı Eğitimi Bölümü Telli Çalgılar Anasanat Dalı Araştırma Görevlisi 7 1

Müzik alanında Lisans mezunu olmak ve Çalgı Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

70 50
Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 7 1

Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi Lisans Programından mezun olmak ve Müzik Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

70 50
Müzik ve Güzel Sanatlar MYO Müzik Ve Sahne Sanatları Bölümü Çalgı Yapım Onarım Pr. Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 6 1

Müzik alanında doktora derecesine sahip olmak. Dil ve müzik ilişkisi üzerine fonetik çalışmaları bulunmak. Belgelendirilmek kaydıyla Müzik eğitim alanında en az 5 (beş) yıl kurumsal deneyime sahip olmak.

70 Muaf
Müzik ve Güzel Sanatlar MYO El Sanatları Bölümü Geleneksel El Sanatları Pr. Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 6 1

Lisans ve Yüksek Lisansını Resim iş Eğitimi alanında yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanıyla ilgili Yükseköğretim Kurumlarında en az 5 (beş) yıl ders vermiş olmak.

70 Muaf
Müzik ve Güzel Sanatlar MYO Görsel -İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Böl. Radyo Ve Televizyon Programcılığı Pr. Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 6 1

Grafik Eğitimi alanında Tezli Yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla, Yüksek Lisans sonrası basın – yayın alanında en az 5 (beş) yıl kurumsal tecrübeye sahip olmak.

70 Muaf
EBYS
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
CİMER
KONSERLER
HAFTANIN
MENÜSÜ
YEMEK
REZERVASYON