ÜNİVERSİTEMİZ 30/12/2020 TARİHLİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALR

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 24/e maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4. Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının aşağıda belirtilen adresine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

5. Başvuru evrakları ve yayın dosyaları ilan süreci tamamlanmadan iade edilmeyecektir.

6. Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.

7. Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında ilanda değişiklik veya ilan iptali yapılabilir

Başvurunun Yapılacağı Birim Başvurunun Gönderileceği Kargo Adresi
Personel Daire Başkanlığı Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Turan Güneş Bulvarı Yukarı Dikmen Mahallesi, Neşet Ertaş Caddesi, No:4 06550 Oran Çankaya/Ankara

**DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası

Başvuru Dilekçesi ( Dilekçe için tıklayınız..)
Özgeçmiş,
Yayın Listesi,
(2) iki adet fotoğraf,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Doçentlik belgesi,
Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Yayın Dosyası

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. (Tercihen CD veya taşınabilir bellek ile de başvuru yapılabilir.

***DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası

Başvuru Dilekçesi ( Dilekçe için tıklayınız..)
Yayın Listesi,
(2) iki adet fotoğraf,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlilik belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı),<
Yabancı Dil Belgesi (en az 55 veya eşdeğer bir puan)
Tecrübe Belgesi (ders tecrübesi aranan adaylardan alınacaktır.)
Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

1) Yayın Dosyası

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. (Tercihen CD veya taşınabilir bellek ile de başvuru yapılabilir.)

Birim Bölüm ABD/ASD Unvan Der. Adet Açıklama
İcra Sanatları Fakültesi Çalgı Eğitimi Bölümü Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Piyano alanında sanatta yeterlik eğitimi almış olmak. “Piyanistlerde performans kaygısı” üzerine çalışmaları bulunmak.
İcra Sanatları Fakültesi Çalgı Eğitimi Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Klasik Batı Müziği keman icrası üzerine sanatta yeterlik eğitimi almış olmak. Türk Müziği üzerine çalışmaları bulunmak.
İcra Sanatları Fakültesi Çalgı Eğitimi Bölümü Tuşlu Çalgılar Anasanat Dalı Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Piyano alanında sanatta yeterlik eğitimi almış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası yükseköğretim kurumlarında en az 5 (beş) yıl ders vermiş olmak.
İcra Sanatları Fakültesi Çalgı Eğitimi Bölümü Telli Çalgılar Anasanat Dalı Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Klasik Gitar alanında sanatta yeterlik eğitimi almış olmak. Belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kurumlarında en az 5 (beş) yıl klasik gitar dersi vermiş olmak.
İcra Sanatları Fakültesi Ses Eğitimi Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı Doçent 3 1 Müzikoloji alanında doçentliğini almış olmak. Opera literatürü ve müzik felsefesi üzerine çalışmaları bulunmak. Opera alanında icracılık deneyimine sahip olmak.
İcra Sanatları Fakültesi Kompozisyon ve Şeflik Bölümü Kompozisyon Anasanat Dalı Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Kompozisyon (Bestecilik) alanında sanatta yeterlik eğitimi almış olmak. Kompozitörlük yanı sıra icracılık veya şeflik deneyimine sahip olmak. Avrupa Sanat Müziği ve Türk müziği alanlarında çalışmaları bulunmak.
İcra Sanatları Fakültesi Kompozisyon ve Şeflik Bölümü Kompozisyon Anasanat Dalı Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Kompozisyon (Bestecilik) alanında sanatta yeterlik eğitimi almış olmak. Kompozisyon alanında çalışmaları bulunmak.
Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Müzik Teorisi Bölümü Müzik Teorisi Anabilim Dalı Doçent 1 1 Kompozisyon (Bestecilik) alanında doçentliğini almış olmak. “Şan ve Koro Eğitiminde kullanılan Solfej Yöntemleri” konusunda çalışmaları bulunmak.
Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Müzik Teorisi Bölümü Müzik Teorisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik eğitimini Kompozisyon (Bestecilik) alanında yapmış olmak. Türk Müziği alanında çalışmaları bulunmak.
Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Müzik Teknolojisi Bölümü Çalgı Teknolojileri Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Ses kayıt teknolojileri, çalgı yapım teknolojileri, ses programlama, ses elektroniği, teknik çizim ve üç boyutlu modelleme konularının birinde çalışmaları bulunmak. İcracılık deneyimine sahip olmak.
Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü Görsel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Resim-iş öğretmenliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Seramik alanında sanatta yeterlik eğitimi almış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim kurumlarında Seramik Eğitimi alanında en az 5 (beş) yıl deneyime sahip olmak.
Müzik ve Güzel Sanatlar MYO EL Sanatları Bölümü Geleneksel El Sanatları Pr. Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Geleneksel Türk Sanatları alanında Tezli Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik eğitimini almış olmak. Eski Kumaş Desenleri Alanında bilimsel çalışmaları bulunmak ve Yüksek Öğretim kurumlarında ilgili alanda Sanatta Yeterlik eğitimi sonrası en az 2 (iki) yıl ders vermiş olmak.
Rektörlük Ortak Dersler Bölümü -- Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini İngiliz Dili Eğitimi veya İngilizce Öğretmenliği alanında yapmış olmak. “İngiliz Dili Eğitiminde Teknoloji entegrasyonu” üzerine yayınları bulunmak.
EBYS
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
CİMER
KONSERLER
HAFTANIN
MENÜSÜ
YEMEK
REZERVASYON