ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRETİM ELEMANLARININ 01.01.2020-31.12.2020 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN AKADEMİK FAALİYETLERE İLİŞKİN 2021 YILI AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU SÜRECİ

Üniversitemiz öğretim elemanlarının 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen akademik faaliyetlere ilişkin 2021 yılı Akademik Teşvik Ödeneği başvuru süreci, 04.01.2021 tarihinde başlayacaktır.


Puan hesaplaması, https://yoksis.yok.gov.tr sayfasından üzerinden yapılacak olup, akademik faaliyetlere ilişkin “Akademik Teşvik Başvuru Çıktısı”, imzalanıp başvuru dosyasına eklenecektir.


Teşvik ödeneği başvuru ve değerlendirme takvimi aşağıdaki gibi belirlenmiştir.


AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
04-13 Ocak 2021 Öğretim Elemanlarının YÖKSİS’ten alacakları çıktı ve akademik faaliyetlerine ilişkin belgeler ile birlikte ilgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına başvuru yapması.
14-18 Ocak 2021 İlgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından başvuruların değerlendirilmesi.
18-21 Ocak 2021 Fakülte Dekanları tarafından ilgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının inceleme sonuçlarına ilişkin karar tutanakları ve değerlendirmelerini Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilmesi.
22-27 Ocak 2021 Rektörlük Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından teşvik başvurularının değerlendirilmesi
27 Ocak-02 Şubat 2021 Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca yapılan değerlendirme sonuçlarının Üniversite web sitesinden ilan edilmesi.
27 Ocak-02 Şubat 2021 Sonuçlar için, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’na yazılı olarak itiraz edilmesi.
02-05 Şubat 2021 Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca ilgili itirazların değerlendirilip, sonuçlandırması.
05 Şubat 2021 Akademik Teşvik almaya hak kazanan öğretim elemanlarına ait Kesin Listelerin Üniversitemiz web sayfasında yayımlanması. Maaş-Tahakkuk birimine bildirilmesi
EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ