VERİ YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMACILARLA ETKİLEŞİM ÖRNEK ÇALIŞMALAR KİTABI

VERİ YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMACILARLA ETKİLEŞİM ÖRNEK ÇALIŞMALAR KİTABI

Yükseköğretim Kurulu bünyesinde "açık bilim ve açık erişim" konularında çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda üniversiteler için araştırma veri yönetimi planı hazırlamak, açık veri ve araştırma verisi ile ilgili dünyadaki gelişmeleri izlemek, ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, eğitimler vermek, özellikle Avrupa ile uyumlu birlikte çalışabilir sistemler oluşturulmasına destek vermek, raporlar hazırlamak ve çeviriler yapmak amacıyla oluşturulan YÖK Araştırma Verisi ve Açık Veri Alt Çalışma Grubu tarafından çevirisi yapılan; "Veri Yönetiminde Araştırmacılarla Etkileşim: Örnek Çalışmalar Kitabı"

https://acikerisim.yok.gov.tr/,
https://www.yok.gov.tr/yayinlar/yayinlarimiz ve
https://doi.org/10.17605/OSF.IO/YJRZD adreslerinden erişime açılmıştır.

Bütün dünyada kurumların araştırmacılarını araştırma verisi konusunda nasıl yönlendirdikleri hakkında genel bir bakış açısı sunmayı amaçlayan bu kitap, Türkçe literatürdeki önemli bir eksikliği giderecek ve farkındalık oluşmasını sağlayarak, yapılacak çalışmalara temel teşkil edecektir.

EBYS
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
CİMER
KONSERLER
HAFTANIN
MENÜSÜ
YEMEK
REZERVASYON