Merkez Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Serdar ERKAN

Serdar ERKAN

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ÂŞIKLIK GELENEĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ | MÜZİKOLOJİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI | MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

2004 yılında Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamladı ve aynı kurumda 2005-2019 yılları arasında görev aldı. 2019 yılından itibaren Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Teknoloji Bilimleri Fakültesi, Müzikoloji bölümünde görev yapmaktadır.

Türk halk edebiyatı ve müziğini konu alan çalışmaları yanında akademik ilgi alanları kültürel bellek, ritüeller, iletişim, dil, halk inançları ve Türk Dünyası’nda kültürel biçimler ve etkileşimler olarak tanımlanabilir.

EBYS
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
CİMER
KONSERLER
HAFTANIN
MENÜSÜ
YEMEK
REZERVASYON