Görev, Yetki ve Sorumluluklarımız

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi, grafik tasarım, fotoğraf, video, haber, halkla ilişkiler ve bilgi edinme alanlarında faaliyet göstermektedir.

Grafik Tasarım Hizmetleri:

Üniversitenin tanıtım ve kullanım amaçlı her türlü basılı materyal ve eserlerin grafik tasarımının yapılması, Rektörlük ve diğer birimler tarafından talep edilen afiş, davetiye ve benzeri ürünlerin oluşturulması ve üretilmesi, Üniversitede düzenlenen her türlü tören, toplantı, kutlama ve anma etkinliklerinde ihtiyaç duyulan görsel, belge ve plaket tasarımının yapılması ve hazırlanması… İlgili görsellerin Üniversitenin internet sitesinde yayınlanması, tasarlanan eserlerin üretiminin sağlanması için, ilgili birim ile hizmeti sağlayacak yüklenici arasında iletişimin sağlanması.


Fotoğraf ve Video:

Üniversite ile ilgili bilimsel, kültürel, sanatsal etkinliklerin belgelenmesi ve arşivlenmesi amacıyla görsel kayıtların ve fotoğraf çekimlerinin yapılması, talep edilen görsel malzemenin temini, Üniversitenin internet sitesinin görsel ve içeriksel anlamda güncellenmesi, yetkili organlarının izni alınarak diğer kurumlara ve basına görüntü ve fotoğraf servisi yapılması, talep edilen video ve fotoğraf çekimleri ile ses kayıtlarının dijital ortamda kaydedilmesi, görsel kayıtların kronolojik olarak ve onaylı erişime olanaklı şekilde arşivlenmesi…


Haber ve Redaksiyon Hizmetleri:

Üniversitenin internet sayfasında yayınlanmak üzere, gerçekleştirilen etkinlikler ve çeşitli konularda (özel günler, bayramlar, yıldönümleri vb.) haber hazırlanması ve güncellenmesi, yerel ve ulusal basın kuruluşlarında Üniversite ile ilgili haberlerin takibi ve arşivlenmesi, Üniversiteyi tanıtan metinlerin yazılması, Üniversite tarafından düzenlenen etkinliklerin sunumlarının hazırlanması, yerel ve ulusal basın kuruluşları ile iletişim ve koordinasyonun sağlanması, basın duyurularının yazılması ve dağıtımının yapılması.


Halkla İlişkiler Hizmetleri:

Üniversitenin her türlü halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi, izlenmesi, Üniversitenin çalışmaları ile ilgili bilgi toplanması ve güncellenmesi, Üniversiteye gelen ziyaretçi ve öğrenci gruplarının gezilerinin organize edilmesi, Rektörlük ve diğer birimler tarafından düzenlenen resmi tören, konferans, panel, seminer, toplantı, sergi, kokteyl vb. etkinliklere katkı sağlanması, Üniversite etkinliklerinde program akışının yapılması, etkinliklere ilişkin basılı malzemenin etiketleme ve dağıtım koordinasyonun sağlanması, Üniversite dışına tanıtım malzemesi gönderilmesi, bilgi ve belge talebinin karşılanması…


Arşiv Hizmetleri:

Üniversitemizin kurum içi ve kurum dışı tüm faaliyetlerinin görüntü, ses ve yazılı belgelerinin arşivlenmesi. Talep edilmesi halinde talep eden kişi ve kurumlara iletilmesi.


Bilgi Edinme Hizmetleri:

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi olarak bilgi edinme çerçevesinde her türlü yazışmanın yürütülmesi, bilgi verilmesi, Üniversiteye ait e-posta adreslerinin takip edilmesi ve ilgili birimlerle iletişime geçilmesi.

EBYS
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
KÜTÜPHANE
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
CİMER
KONSERLER
HAFTANIN
MENÜSÜ