2021-2022 AKADEMİK DÖNEMİ İÇİN LİSANS ALANINDA ÇEVRE BİLİMLERİ VE GIDA TEKNOLOJİSİ ÜZERİNE; YÜKSEK LİSANS ALANINDA İSE TARIM EKONOMİSİ VE ÇEVRE BİLİMLERİ ÜZERİNE BURSLAR

İkili kültürel anlaşmalar kapsamında Vietnam ve Hong Kong tarafınca Hükümetimiz emrine burslar tahsis edilmiştir. Vietnam Thai Nguyen Üniversitesi tarafından. 2021-2022 akademik dönemi için lisans alanında çevre bilimleri ve gıda teknolojisi üzerine; yüksek lisans alanında ise tarım ekonomisi ve çevre bilimleri üzerine burslar verilmektedir.

Hong Kong Baptist Üniversitesince ise “International Postgraduate Scholarships (IPS)” bursu kapsamında 1 yıl süreli yüksek lisans eğitimi imkânı sağlanmaktadır. Burslar muhasebe, insan kaynakları, finans, ekonomi, yönetim, veri analizi alanlarında verilmektedir.

Bahse konu burslara dair diğer detaylar T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü' nün "http://abdigm.meb.gov.tr/www/yabanci-hukumet-ozcl-burslari/icerik/78" adresinde ilan edilmiştir.

EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ