COSME KÜMELENME TEKLİF ÇAĞRISI AÇILDI

COSME Kümelenme Teklif Çağrısı Açıldı

ABD Büyükelçileri Kültürel Mirası Koruma Fonu

ÇAĞRI ADI: CoSME Kümelenme Teklif Çağrısı

SON BAŞVURU TARİHİ: 2 Aralık 2020 17:00 Brüksel Saati

TOPLAM BÜTÇE: 7.500.000 EUR


AMACI

Çağrının temel amacı sektörel ve coğrafi sınırlara bağlı kalmadan kümeler ve iş ağları arasındaki işbirliğini güçlendirmektir.

Çağrı; sınırlar arasında ve mevcut sektörel sınırlamalar arasında kümelenme ve iş ağı işbirliğini yoğunlaştırmak ve Avrupa’nın ötesindeki üçüncü ülkelere yönelik stratejik ilgi alanlarında uluslararası kümelenme işbirliğine liderlik etmek için Avrupa Stratejik Küme Ortaklıklarının kurulmasını desteklemeyi hedeflemektedir.

Bu çağrı temelde, ilgili konsorsiyumların ortak bir uluslararasılaştırma stratejisi geliştirip uyguladıkları, belirli üçüncü ülke pazarlarına yönelik ortak hedefler geliştirdiği ve KOBİ’lerin Avrupa dışındaki üçüncü ülkelere doğru uluslararasılaşmasını desteklediği durumlarda kümelenmenin uluslararasılaşmasını teşvik eder.

Bu faaliyet, Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklıklarının Uluslararası İlişki (ESCP-4i) sayısının ve gücünün artırılmasına katkıda bulunacak ve Avrupalı KOBİ’lerin yeni küresel değer zincirlerine erişmesine ve küresel olarak lider bir pozisyon almasına yardımcı olacaktır.

Hazırlanan proje ile üçüncü ülke pazarlarında en az iki ülke hedeflenmelidir. 5’den fazla ülkenin hedeflenmesi tavsiye edilmemektedir.

UYGUNLUK KRİTERLERİ

Teklifler aşağıdaki başvuru sahipleri tarafından sunulabilir:

Tüm başvuru sahipleri, bu Teklif Çağrısının son teslim tarihine kadar Avrupa Kümelenme İşbirliği Platformu’nda (AKİP-ECCP) kayıtlı olmalıdır.

Başvuru sahipleri tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar olmalıdır. Bu, hem kar amacı güden ya da kar amacı gütmeyen tüzel kişilikleri hem de tamamen veya kısmen kamu veya özel kuruluşları içerebilir. Özel kuruluşlar söz konusu olduğunda, bunlar uygun şekilde oluşturulmalı ve ulusal hukuka göre tescili olmalıdırlar.

Gerçek kişiler başvuru hakkına sahip değildir.

Bileşen A için, yalnızca aşağıdaki ülkelerde yerleşik tüzel kişilerden gelen başvurular uygundur:

AB ‘ye Üye Devletler;

COSME Programı katılımcı ülkeler

Konsorsiyum en az 3 tüzel kişilikten oluşmalıdır ve üyeler 3 farklı AB ülkesinden veya COSME Programı’na katılan ülkelerden olmalıdır. En az 2’si AB üyesi ülkeden tüzel kişilik olmalıdır.

Güvenlik ve savunma sektörüne yönelik destekleri içeren Bileşen B için, yalnızca AB Üye Devletlerinde yerleşik tüzel kişilerden gelen başvurular uygundur. Ülkemizin yalnız Bileşen A kapsamında hazırlanacak projelerde yer alması mümkündür.

Bileşen A Bütçe Bilgileri:

Toplam bütçe: 6 600 000 Avro

Proje başına azami hibe miktarı: 550 000 Avro

Eş-finansman oranı: %90

Toplamda 12 projenin desteklenmesi öngörülmektedir.

Zaman Çizelgesi

Aşamalar Tarih
a) Son Başvuru Tarihi* 2 Aralık 2020
b) Değerlendirme Dönemi* Aralık-Şubat 2020
c) Başvuruların Bilgilendirilmesi* Mart 2021
d) Hibe Anlaşmalarının İmzalanması* Mayıs 2021
e) Projenin Başmalası* Mayıs 2021
EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ