MYSV2 KULLANIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

MYSV2 KULLANIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Proje Yürütücüleri;

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, düzenlenen Ödeme Emri Belgesinin ekinde yer alan belgelerin ve faturaların elektronik ortamda ve elektronik imzalı olarak muhasebe birimine iletilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bir harcama birimi olarak üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminide ilgilendirmektedir. BAP Birimi ya da dış kaynaklar tarafından desteklenen projelerin harcama işlemleri BAP Birimi tarafından koordine edilmektedir. İlgili mevzuata göre BAP Birimi tarafından desteklenen projelerin harcama yetkilisi BAP Koordinatörü, gerçekleştirme görevlisi ise projenin yürütücüsüdür. Dış kaynaklar tarafından desteklenen projelerin harcama yetkilisi proje yürütücüsü, gerçekleştirme görevlisi ise proje yürütücüsü tarafından belirlenen kişidir.

MYSV2 sistemine (giris.hmb.gov.tr) adresi üzerinden erişim sağlanacaktır. Harcama yetkilileri tarafından ekte yer alan “e-imza kurulum dokümanına göre kurulum yapılacaktır (harcama yetkililerinin ekte yer alan belgedeki adımları uygulayarak e-imza uygulamasını kurmaları gerekmektedir). Takiben harcama yetkilileri ekte yer alan “Ödeme Belgelerinin e-imza ile Gönderilmesine İlişkin Kılavuz” da belirtilen usul ve esaslara göre harcama işlemlerini tamamlayacaklardır.

Dış kaynaklar tarafından desteklenen projelerin yürütücülerinin harcama yetkilisi olarak e-imza edinmeleri gerekmekte olup, (hali hazırda e-imzası bulunan yürütücüler mevcut e-imzasını kullanabilir), ekteki belgelerde bildirilen adımları uygulayarak e-imza uygulamasını kurmaları ve harcama işlemlerini e-imza ile MYSV2 üzerinden onaylamaları gerekmektedir.

Saygılarımızla

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Ek Belgeler:
E-İMZA KURULUM DOKÜMANI
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NIN YENİ MYS'YE GEÇİŞ YAZISI
ÖDEME BELGELERİNİN E-İMZA İLE GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ
EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ