Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Engelsiz Müzik ve Görsel Sanatlar Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Turan Güneş Bulvarı Yukarı Dikmen Mahallesi, Neşet Ertaş Caddesi,
         No:4 06550 Oran Çankaya / ANKARA

+90 312 486 0386

+90 312 486 1795

engelsiz.uam@mgu.edu.tr