Dekan

Öğr. Üyesi, Profesör Erol Parlak

Erol PARLAK

PROFESÖR
İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ | DEKAN V. | REKTÖR |
SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

isf@mgu.edu.tr

+90 312 486 0386

1982-1986 yıllarında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı.

1986-1990 yıllarında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’na öğretim görevlisi olarak çalıştı.

1986 yılında TRT İzmir Radyosu’na sınavla “yetişmiş sanatçı” olarak girdi, aynı yıl bu görevden istifa ederek ayrıldı.

1987-1990 yıllarında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini “Bozlaklar” konulu tezi ile tamamladı.

1988 yılında TRT İstanbul Radyosu’na sınavla “yetişmiş sanatçı” olarak girdi. On yıl sürdürdüğü bu görevden 1998 de istifa ederek ayrıldı.

1992-1998 yıllarında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sanatta Yeterlik (Sanat Doktorası) eğitimini “Türkiye’de El İle (Tezenesiz) Bağlama Çalma Geleneği ve Çalış Teknikleri” adlı tez çalışması ile tamamladı.

Yaklaşık on yıl boyunca başta Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Teke Yöresi olmak üzere Anadolu’nun çeşitli yörelerinde alan araştırmalarında bulundu. Özellikle saz çalış teknikleri, Saz - ses üslupları, çalış teknikleri konularında alan araştırmaları yaptı. Bin civarında ezgi derledi.

1990’lı yıllardan itibaren başta Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde, gerek özel okullar gerekse üniversite, akademi ve konservatuarlarda halen sürmekte olan çok sayıda konser, konferans, seminer, atölye vb. çalışmaları yaptı, sempozyumlara, kongrelere katıldı, bildiriler sundu, makaleler yayımladı.

1995 yılından itibaren yaklaşık beş yıl boyunca “Arif Sağ Trio” içinde yer alarak yurt içi ve yurt dışında konserlere katıldı. 1996 yılında Alman Cumhurbaşkanı Roman Herzog himayesinde Köln Filarmoni Orkestrası eşliğinde Köln Filarmoni salonunda, daha sonra Berlin ve Strazburg Flarmoni salonlarında verilen “Concerto for Baglama” konserleri ile Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yapılan çok sayıda konser bunlardandır. Aynı dönemde “Mızraplı Sazlar Festivali” kapsamında Hollanda ve Belçika’nın önemli salonlarında sahne aldı. 2000 yılı başlarında öğrencileriyle oluşturduğu “Erol Parlak Bağlama Beşlisi” ile yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda konser verdi, TV ve radyo programına katıldı. 2008 yılında Essen Flarmoni salonunda yapılan konser bunlardandır. Grubun “Eşik” adlı albüm çalışması 2004 yılında Türkiye’de Arda Müzik, 2010 yılında Almanya’da Acoustic Music Records etiketleriyle yayımlandı. 10 haziran 2003’te Fransa Amiens Ulusal Sahnede, 12 haziran 2003’te dünyanın en önemli etnik müzik konser salonlarından Paris “Theatre de La Ville”de solo konserler verdi. Haziran-Temmuz 2013’te “Türk Müziği Ustaları Konseri-Yol” adlı proje kapsamında Kutsi Erguner ve Pierre Rigopoulos ile Almanya Franz List Müzik Akademisi vb. çeşitli konser salonlarında “Nefesler” konulu konserlere katıldı. 2016 yılında anonim şiirlerden bestelediği “Bitmeyen Ağıt Çanakkale” adlı bir albüm yayımladı, konserler verdi. 2018 yılında Yunus Emre şiirlerinden bestelediği “Yunus Dilinden” adlı bir albüm yayımladı, konserler verdi. T.C. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi ile Cemal Reşit Rey Salonu konseri bunlardandır.

2002-2006 yılları arasında YTÜ Sanat Tasarım Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı.

2006 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü’ne Yrd. Doçent olarak atandı. 2008 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanı aldı.

2005 yılında başlayıp halen sürmekte olan “İTÜ Bağlama Günleri”, 2012 yılı Nisan ayında yapılan “Nida Tüfekçi 1. Uluslararası Bağlama Sempozyumu” gibi alanında ilk olan birçok projeyi tasarlayarak gerçekleşmesine öncülük etti.

Anadolu Geleneksel Müzik Kültürü ve Saz(Bağlama)’ın başta Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde üniversiteler vb. bünyesinde yer alması çalışmalarına aktif katılarak katkı sağladı.

Ekim 2015-Temmuz 2016 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Kings College işbirliği kapsamında Prof. Dr. Martin Stokes ile “İngiltere’de yaşayan Türkler arasında “Anadolu Geleneksel Müzik Kültürü ve Saz/Bağlama” konulu alan araştırması yaptı, konserler verdi.

2011-2013 yılları arasında TRT Müzik Kanalında “Usta İzler” adlı 39 bölüm olarak yayınlanan bir kültür-sanat programı yaptı.

Sekiz solo, üç enstrümantal, dokuz karma olmak üzere yirmi albüm çalışması yaptı.

“Türkiye’de El İle (tezenesiz) Bağlama Çalma Geleneği ve Çalış Teknikleri” adlı kitabı T.C. Kültür Bakanlığı (2000), “Şelpe Tekniği Metodu 1” adlı kitabı Ekin Yayınları (2001), “Şelpe Tekniği Metodu 2” adlı kitabı Aktüel Yayınları (2005), “Erol Parlak Bağlama Okulu-Parmak Tekniği (Şelpe) İçin Sistematik Kılavuz” adlı kitabı Acoustic Music Books (Almanya/ 2010) ve “Garip Bülbül Neşet Ertaş” (2013) adlı kitabı Demos Yayınları tarafından yayımlandı.

Ozanlık geleneği ve Türk Halk Şiiri doğrultusunda “Pervâne” mahlası ile çok sayıda şiir ve türkü üretti. Bir kısmını sosyal medya aracılığı ile paylaştığı bu eserler çeşitli sanatçıların albümlerinde yer aldı.

1 Temmuz 2017 tarihinde Ankara’da kurulan “Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi”nin kuruluşuna öncülük yaptı. 16 Ekim 2017 tarihinde bu üniversiteye rektör olarak atandı.

Gerek sanatsal gerekse bilimsel alana yaptığı katkılar nedeni ile çeşitli makam, kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödüller aldı. T.C. Cumhurbaşkanlığı “Kültür Sanat Büyük Ödülü” (2016), T.C. Kültür Bakanlığı “Neşet Ertaş Altın Bağlama Ödülü” (2013), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu “Türk Halk Müziği Derleme Ödülü” (1989), Milli Eğitim Vakfı “Türk Halk Müziğine Hizmet Ödülü” (1999), RADEV (Radyo Evi Derneği “Yılın Pozitif Bilim Adamı Ödülü” (2018), Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi “Türk Halk Müziği Hizmet Ödülü” (2008), Uluslararası Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı “Türk Halk Müziğine Hizmet Ödülü” (2006), Türk Müziği Konsey ve Dernekleri “Türk Halk Müziğine Hizmet Ödülü” (2005), Truva Kültür Sanat Derneği “Yılın Sanatçısı Ödülü” (2004) bunlardandır.

Erol Parlak, çalışmalarında hep Anadolu'nun kültürel zenginliğini vurgulamış, insanı esas alan ve kültürel çeşitlilikleri ifade etmeye yönelik bir tutum sergilemiştir. Anadolu ruhunu ve kültür zenginliğini yorulmadan, usanmadan dünyaya aktarmaya devam etmektedir.

Erol Parlak Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İcra Sanatları Fakültesi Ses Eğitimi Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta, sanatsal ve bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir.

İki çocuk babasıdır.

EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ