Akademik Kadro

Prof. Erol PARLAK

Prof. Erol PARLAK

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | DEKAN V. | REKTÖR

Dr. Öğr. Üyesi İlker Deniz BAŞUĞUR

Dr. Öğr. Üyesi İlker Deniz BAŞUĞUR

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | DEKAN YARDIMCISI | SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ | MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Özay ÖNAL

Dr. Öğr. Üyesi Özay ÖNAL

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | DEKAN YARDIMCISI
ÇALGI TEKNOLOJİLERİ BÖLÜM BAŞKANI | ÇALGI TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Abdurrahman TARİKÇİ

Doç. Dr. Abdurrahman TARİKÇİ

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜM BAŞKANI | STÜDYO VE SESLENDİRME EKİPMANLARI YÖNETMENİ | MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Hakkı Alper MARAL

Prof. Dr. Hakkı Alper MARAL

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI | MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ | MÜZİKOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI | MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Banu MUSTAN DÖNMEZ

Prof. Dr. Banu MUSTAN DÖNMEZ

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Emrah HATİPOĞLU

Doç. Dr. Emrah HATİPOĞLU

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | MÜZİK TEORİSİ BÖLÜM BAŞKANI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ | MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK

Doç. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Hasan DELEN

Doç. Dr. Hasan DELEN

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCISI
MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Mehmet SÖYLEMEZ

Doç. Dr. Mehmet SÖYLEMEZ

MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ | SES VE KAYIT TEKNOLOJİLERİ ANA BİLİM DALI

Doç. Dr. Ivan CELAC

Doç. Dr. Ivan CELAC

MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Serdar ERKAN

Doç. Dr. Serdar ERKAN

ÂŞIKLIK GELENEĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ | MÜZİKOLOJİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI | MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Fatima NURLYBAYEVA

Dr. Öğr. Üyesi Fatima NURLYBAYEVA

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Filiz GÜRER YÜCEL

Dr. Öğr. Üyesi Filiz GÜRER YÜCEL

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖR YARDIMCISI
MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Önder ÖZKOÇ

Dr. Öğr. Üyesi Önder ÖZKOÇ

MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNALÇİN

Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNALÇİN

UZEM MÜDÜR YARDIMCISI | MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. İlter VURUCU

Öğr. Gör. İlter VURUCU

ÇALGI TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
(13/b-4 ile İcra Sanatları Fakültesinde görevlidir)

Öğr. Gör. B. Kenan TATLICI

Öğr. Gör. B. Kenan TATLICI

MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ
(13/b-4 ile İcra Sanatları Fakültesinde görevlidir)

Öğr. Gör. Deniz ŞAHİN

Öğr. Gör. Deniz ŞAHİN

ÇALGI TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
(13/b-4 ile İcra Sanatları Fakültesinde görevlidir)

Öğr. Gör. Ali YILMAZ

Öğr. Gör. Ali YILMAZ

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ
(13/b-4 ile İcra Sanatları Fakültesinde görevlidir)

Öğr. Gör. Ayşegül KOCA

Öğr. Gör. Ayşegül KOCA

MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ
(13/b-4 ile İcra Sanatları Fakültesinde görevlidir)

Arş. Gör. Doğuhan Eren KARACAN

Arş. Gör. Doğuhan Eren KARACAN

MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Selim TAN

Arş. Gör. Selim TAN

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Hüseyin Berkay ŞİRİN

Arş. Gör. Hüseyin Berkay ŞİRİN

MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Serkan ÇOLAK

Arş. Gör. Serkan ÇOLAK

MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Özge CESUR

Arş. Gör. Özge CESUR

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Hakkı Alper MARAL

Prof. Dr. Hakkı Alper MARAL

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI | MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ | MÜZİKOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI | MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Banu MUSTAN DÖNMEZ

Prof. Dr. Banu MUSTAN DÖNMEZ

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK

Doç. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Fatima NURLYBAYEVA

Dr. Öğr. Üyesi Fatima NURLYBAYEVA

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Serdar ERKAN

Doç. Dr. Serdar ERKAN

ÂŞIKLIK GELENEĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ | MÜZİKOLOJİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI | MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Ali YILMAZ

Öğr. Gör. Ali YILMAZ

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ
(13/b-4 ile İcra Sanatları Fakültesinde görevlidir)

Arş. Gör. Selim TAN

Arş. Gör. Selim TAN

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Özge CESUR

Arş. Gör. Özge CESUR

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Abdurrahman TARİKÇİ

Doç. Dr. Abdurrahman TARİKÇİ

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜM BAŞKANI | STÜDYO VE SESLENDİRME EKİPMANLARI YÖNETMENİ | MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Hasan DELEN

Doç. Dr. Hasan DELEN

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCISI | MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Mehmet SÖYLEMEZ

Doç. Dr. Mehmet SÖYLEMEZ

MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ | SES VE KAYIT TEKNOLOJİLERİ ANA BİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi Filiz GÜRER YÜCEL

Dr. Öğr. Üyesi Filiz GÜRER YÜCEL

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖR YARDIMCISI | MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Doğuhan Eren KARACAN

Arş. Gör. Doğuhan Eren KARACAN

MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Serkan ÇOLAK

Arş. Gör. Serkan ÇOLAK

MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Emrah HATİPOĞLU

Doç. Dr. Emrah HATİPOĞLU

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | MÜZİK TEORİSİ BÖLÜM BAŞKANI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ | MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi İlker Deniz BAŞUĞUR

Dr. Öğr. Üyesi İlker Deniz BAŞUĞUR

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | DEKAN YARDIMCISI | SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ | MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Ivan CELAC

Doç. Dr. Ivan CELAC

MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Önder ÖZKOÇ

Dr. Öğr. Üyesi Önder ÖZKOÇ

MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNALÇİN

Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNALÇİN

UZEM MÜDÜR YARDIMCISI | MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. B. Kenan TATLICI

Öğr. Gör. B. Kenan TATLICI

MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ
(13/b-4 ile İcra Sanatları Fakültesinde görevlidir)

Öğr. Gör. Ayşegül KOCA

Öğr. Gör. Ayşegül KOCA

MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ
(13/b-4 ile İcra Sanatları Fakültesinde görevlidir)

Arş. Gör. Hüseyin Berkay ŞİRİN

Arş. Gör. Hüseyin Berkay ŞİRİN

MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Özay ÖNAL

Dr. Öğr. Üyesi Özay ÖNAL

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | DEKAN YARDIMCISI
ÇALGI TEKNOLOJİLERİ BÖLÜM BAŞKANI | ÇALGI TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Deniz ŞAHİN

Öğr. Gör. Deniz ŞAHİN

ÇALGI TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
(13/b-4 ile İcra Sanatları Fakültesinde görevlidir)

Öğr. Gör. İlter VURUCU

Öğr. Gör. İlter VURUCU

ÇALGI TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
(13/b-4 ile İcra Sanatları Fakültesinde görevlidir)

EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ