Yatay Geçiş

YATAY GEÇİŞİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN KAYITLI OLDUKLARI ÜNİVERSİTEDEN ALACAKLARI “YATAY GEÇİŞİNE ENGEL BİR DURUM OLMADIĞINA DAİR BELGE” HAKKINDA

Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtlı oldukları üniversiteden alacakları “yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge”yi yatay geçiş yapacakları üniversiteye ibraz etmeleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca uygun görülmüştür. Üniversitemize yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin bu belgeyi de hazırlamaları gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

EBYS
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
CİMER
KONSERLER
HAFTANIN
MENÜSÜ
YEMEK
REZERVASYON