SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MEMUR KADROLARINA ATANMASI HAKKINDA

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MEMUR KADROLARINA ATANMASI HAKKINDA

7433 sayılı “Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 26/01/2023 tarih ve 32085 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun 3. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa GEÇİCİ 48. MADDE eklenmiş olup söz konusu maddede “(…) sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, (…) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.” hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda Üniversitemizde memur statüsüne geçmek isteyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin “B” fıkrası sözleşmeli personel statüsünde görev yapan personelin 27 Şubat 2023 tarihi mesai saati bitimine (saat:17:00) kadar Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurması gerekmektedir.

EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ