İş Tanımları

Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi Şube Müdürü Görev/İş Kısa Tanımı

Üniversite akademik personelinin terfi, tayin, atama, özlük, görevlendirme, intibak, emeklilik vb. işlemlerinin yapılmasının sağlanması ve denetlenmesi.

Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi Personeli Görev/İş Kısa Tanımı

Üniversite akademik personelinin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemlerinin (terfi, atama, görevlendirme, intibak, emeklilik vb.) ilgili kanun, mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirilmesi.

Personel Daire Başkanlığı/İdari Personel Birimi Şube Müdürü Görev/İş Kısa Tanımı
Üniversite idari personelinin tayin, atama, özlük, görevlendirme, intibak, emeklilik vb. işlemlerinin yapılmasını sağlama ve denetleme fonksiyonunun yerine getirilmesi.

Personel Daire Başkanlığı/İdari Personel Birimi Personeli Görev/İş Kısa Tanımı

Üniversite idari personelinin ve 4C statüsüne sahip personelin tayin, atama, özlük, görevlendirme, intibak, emeklilik, işe giriş, işten ayrılış, hak sahipliğine giriş-çıkış vb. işlemlerinin yapılması.

EBYS
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
KÜTÜPHANE
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
CİMER
KONSERLER
HAFTANIN
MENÜSÜ