İş Tanımları

Mühendis Görev/İş Kısa Tanımı

İnşaat Mühendisi

Üniversitenin yatırım programı kapsamında yer alan 4734 sayılı kanun kapsamındaki Yapım İşi İhalelerinin yapılması ve ihale ile ilgili süreçlerin takibinin gerçekleştirilmesi.

Kontrol Mühendisi

4734 – 4735 sayılı kanunlar uyarınca ihale edilen yapım işlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kontrol Yönetmeliği, ilgili yapı denetim usul ve esaslarına, mesleki uygulama ve kontrol yönetmeliklerine göre kontrol etmek, idare adına işlerin koordinasyon ve idaresini sağlamaktır.

Makine Mühendisi

Üniversitenin yatırım programı kapsamındaki bina ve tesislerinin mekanik tesisat uygulama projelerinin ve teknik dokümanlarının hazırlanma aşamalarının yönetilmesi ve projelerin kurumun ihtiyaç ve gerekleri doğrultusunda hazırlanmasını sağlanması.

Tekniker Görev/İş Kısa Tanımı

Elektrik Teknikeri

Üniversite Zayıf Akım, Kuvvetli Akım, Yüksek Gerilim Tesislerinin işletilmesi için gerekli rutin bakım ve onarım faaliyetlerini Şube Müdürünün direktifleri doğrultusunda planlanmasının, gerçekleştirilmesinin, raporlanmasının yapılmasını bizzat veya ilgili personel yordamıyla yapılmasını sağlamak.

İnşaat Teknikeri

Üniversitenin yatırım programı kapsamında yer alan 4734 sayılı kanun kapsamındaki Yapım İşi ihalelerinin yapılması ve ihale ile ilgili süreçlerin yürütülmesinde görev almak.

Mekanik Tesisat Teknikeri

Üniversite Merkez Yerleşkesinde bağlı birimlerin yetersiz kaldığı durumlarda Isıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi, atık su tesisatlarının ihtiyaç halinde bakım ve onarım ve işletme süreçlerinde aktif olarak yer almak.

Teknisyen Görev/İş Kısa Tanımı

Elektrik Teknisyeni

Üniversite Zayıf Akım, Kuvvetli Akım, Yüksek Gerilim Tesislerinin işletilmesi için gerekli rutin bakım ve onarım faaliyetlerini Şube Müdürünün direktifleri doğrultusunda planlanmasının, gerçekleştirilmesinin, raporlanmasının yapılmasını bizzat veya ilgili personel yordamıyla yapılmasını sağlamak.

İnşaat Teknisyeni

Üniversite Merkez Yerleşkesinde inşaat ve bina tesisinin istenilen standartlarda çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli işletim faaliyetlerinde bulunmak.

Mobiya Teknisyeni

Üniversite Merkez Yerleşkesinde yer alan binaların mobilyalarının istenilen standartlarda montajını,demontajını sağlamak amacıyla gerekli işletim faaliyetlerinde bulunmak.

4D'li Personel Görev/İş Kısa Tanımı

4D'li Personel

Genel iş tanımlarına, prosedürlere, iş güvenliği ile ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun hareket etmek.
Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/ yöneticileri tarafından verilen diğer işleri yapmak.
Amirleri tarafından işi ile kendisine verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmek.
Binayı terk ederken cam, elektrik ve suları kontrol ederek kapalı olmalarını sağlamak.
Gizliliğe riayet etmek.
Mesai saatlerine uymak.
Birimleri, sınıf ve salonların durumlarını kontrol etmek, sorunları anında gidermek giderilmediği takdirde teknik elemanlara bildirmek.
İş disiplinine uymak.

EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ