Basın ve Halkla İlişkiler Birimi

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi
Basın ve Halkla İlişkiler Birimi

     

    PERSONEL

      

 

     HAKKINDA

     2018 yılında Basın ve Halkla İlişkiler Birimi adı altında kurulmuştur. Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesini gerek ulusal gerekse yerel medya ile iletişimini koordine etmek, Rektörlüğün gerek kurum içi gerekse kurum dışı sosyal sorumluluk projelerinin yürütücülüğünü yapmak, Üniversitenin şehirdeki diğer kurum ve kuruluşlarla etkin şekilde iletişimini sağlamak, Üniversiteyi gerek ülke gerekse şehrin dinamikleri ile bir araya getirmek, kurumsal kimlik ve algı yaratılmasına dönük her türlü faaliyeti yürütmeyi amaçlamaktadır.   

 

    MİSYON

    Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin gerek kurum içi gerekse kurum dışına yönelik her türlü iletişim, organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla sosyal, kültürel, eğitsel, görsel ve bilimsel gelişime yönelik tüm faaliyetleri en iyi şekilde duyurmaktır.

 

    VİZYON

     Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte müzik ve güzel sanatlar alanlarında yarışan bir üniversite haline getirmek, gerek kurum içi gerekse kurum dışına yönelik her türlü iletişim organizasyonunu gerçekleştirmek. Toplumda Üniversitemizle ilgili farkındalık ve fark yaratacak sosyal, kültürel, eğitsel, sanatsal, görsel ve bilimsel gelişime yönelik tüm faaliyetleri en iyi şekilde duyurarak, toplum-üniversite birlikteliğini daha etkin sağlamaya yönelik organizasyonlar gerçekleştirmektir.

EBYS
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
KÜTÜPHANE
SENATO
KARARLARI
E-POSTA
CİMER
MGÜ