Hakkında

     

          Üniversitemiz 01/07/2017 tarihli 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 7033 sayılı kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz yerleşkesi 23600 m² kapalı alana sahip ve 54462 m² yüzölçümlü alana kurulmuş olup bünyesinde 4 fakülte 1 enstitü ve 1 meslek yüksekokulu bulunmaktadır.


 

MEVZUAT Kanunlar

 

 

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

2. 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun

3. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

5. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

6. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

7. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

 

 

Kanun Hükmünde Kararnameler

1. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teş. Hk.124 sayılı K.H.K.

2. Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

. Yönetmelikler

1. MGÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

2. MGÜ Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliği
 

EBYS
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
KÜTÜPHANE
SENATO
KARARLARI
E-POSTA
MGÜ