Hakkında

Üniversitemiz 01/07/2017 tarihli 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 7033 sayılı kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz yerleşkesi 23600 m² kapalı alana sahip ve 54462 m² yüzölçümlü alana kurulmuş olup bünyesinde 4 fakülte 1 enstitü ve 1 meslek yüksekokulu bulunmaktadır.
 

Üniversite Senato Üyeleri

Görev

Unvan Ad Soyad

Rektör

Prof. Erol PARLAK

Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Erol PARLAK (uhdesinde)

Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı

Prof. Erol PARLAK (uhdesinde)

İcra Sanatları Fakültesi Dekanı

Prof. Erol PARLAK (uhdesinde)

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Prof. Erol PARLAK (uhdesinde)

Müzik ve Güzel Sanatlar MYO Müdürü

Prof. Erol PARLAK (uhdesinde)

Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü

Doç.Dr.Okan Murat ÖZTÜRK

Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Temsilcisi

Doç.Dr.Murat YAKIN

 

Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri

Görev

Unvan Ad Soyad

Rektör

Prof. Erol PARLAK

Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Erol PARLAK (uhdesinde)

Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı

Prof. Erol PARLAK (uhdesinde)

İcra Sanatları Fakültesi Dekanı

Prof. Erol PARLAK (uhdesinde)

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Prof. Erol PARLAK (uhdesinde)

Müzik ve Güzel Sanatlar MYO Müdürü

Prof. Erol PARLAK (uhdesinde)

 


MEVZUAT Kanunlar

 

 

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

2. 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun

3. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

5. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

6. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

7. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

 

 

Kanun Hükmünde Kararnameler

1. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teş. Hk.124 sayılı K.H.K.

2. Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

. Yönetmelikler

1. MGÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

2. MGÜ Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliği
 

EBYS
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
KÜTÜPHANE
SENATO
KARARLARI
E-POSTA
MGÜ