Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

       HAKKIMIZDA

 

      Nasıl Bir Kütüphane?

 

Hoş Geldiniz!

    Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin, başta Rektörü olmak üzere tüm personeli adına, sizi Kütüphanemizin sunduğu her olanaktan yararlanmaya davet etmiş olmaktan memnuniyet duymaktayız.

    Seçkin bir akademik eğitimin, seçkin bir Kütüphane deneyimi ile başladığına inanıyoruz. Umarız sizlere en iyi hizmeti, birinci sınıf koleksiyonları ve ilham verici çalışma alanlarını sunabileceğiz. Bunların hepsinin başarılı olmanıza yardımcı olacağı düşüncesindeyiz. 

    Zamandan tasarruf etmeye ve araştırmalarınızı yenilikçi yöntemlerle geliştirmenize yardımcı olmaya çalışacağız. Dijitalleştirme, koruma, açık erişim ve adil kullanım konusundaki çalışmalarımız ile bilgiyi daha erişilebilir kılarak, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin erişim alanını daha da genişleteceğimize inanıyoruz.  

   Hazırlık aşamasında olan web sitemizi takip ederek, bu harika Kütüphane hakkında bilgilenip, yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Lütfen Kütüphanemizi nasıl daha iyi hale getirebileceğimize dair herhangi bir düşünce veya öneri için bizimle iletişime geçiniz…

 

      Misyonumuz;

 

            Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin benimsemiş olduğu misyon ve vizyon doğrultusunda, geniş bir araştırma kültürü benimseyerek, öngördüğü evrensel değerler ölçeğinde, günümüzde ve gelecekte sunulan araştırma, eğitim ve öğretim hizmetlerinde, hedeflerine ulaşma yolunda, gereksinim duyulan her tür basılı ve elektronik bilgi kaynağını sağlamak, organize etmek ve hizmete sunmaktır.  

 

      Vizyonumuz;

 

            Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin eğitim ve öğretim programını desteklemek; yenilikçi hizmetler ve stratejik ortaklılar tarafından güçlendirilen, göze çarpan bir koleksiyon oluşturmak; kurumsal değerlerini ulusal ve uluslararası toplumla paylaşarak, bilimsel ve entelektüel gelişime katkıda bulunan bir merkez yaratmaktır.

 

      Kalite Hedefimiz;

 

           Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi mensupları ile kampüs dışı kullanıcıların da geniş katılımının sağlandığı bir organizasyon kültürünü teşvik ederek, fiziksel ve sanal kütüphane alanlarına yatırım yapmak, Üniversitenin bilimsel hafızasını oluşturacak kurumsal arşiv çalışmalarını desteklemek ve gereksinim duyulan her tür bilgiyi kullanıcıya; doğru, güvenilir ve hızlı bir şekilde sunmaktır.

 

     EKUAL Veri Tabanları

http://search.ebscohost.com/login.aspx?custid=ns274453&groupid=main&profid=eds&authtype=ip,guest

 

 

      Kütüphane Kullanım Kuralları

 

 • Kütüphaneye su haricinde içecek ve yiyecek ile girilemez. 
 • Kütüphane içerisinde sigara içilemez. 
 • Kütüphane binası içinde cep telefonu kullanılamaz. 
 • Kullanıcılar, sesli ve sessiz çalışma alanları için belirlenmiş olan kurallara uyarlar.
 • Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludurlar. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane Yönetimi sorumlu değildir. 
 • Kullanıcılar kütüphane bilgi kaynaklarından yararlanırken, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”na uymakla yükümlüdür. Ulusal ve uluslararası kanunlarda korunan fikri mülkiyet ve diğer haklara ilişkin ihlallerden kullanıcılar münferiden sorumludur. 
 • Danışma kaynakları (ansiklopedi, sözlük, atlas vb.), ciltlenmemiş süreli yayınlar ile bunların son sayıları, yazma ve nadir basma eserler ile birimlerce belirlenen diğer eserler kütüphane dışına ödünç verilemez. 
 • Elektronik kaynakların (veri tabanları, e-kitap vb.) kullanımıyla ilgili gerekli bilgilendirme ve yönlendirme, Üniversite’de yürütülen bilimsel kamu hizmetinin gerekleri gözetilerek, yapılan lisans anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. 
 • Üyeler, kütüphaneye ait bilgi kaynaklarını kütüphane otomasyon programı üzerinden işlem yapmadan kütüphane dışına çıkaramazlar. Aksi durumda haklarında disiplin işlemleri yapılır. Üye olmayan kullanıcılar için hukuki işlem başlatılır. 
 • Üyeler e-posta adreslerini güncel tutmakla yükümlüdürler. Kullanıcının e-posta değişikliğini bildirmemesi halinde mevcut e-postasına yapılan her türlü bildirim geçerli sayılır. 
 • Dış kullanıcılar, aşağıdaki koşullara bağlı olarak kütüphane olanaklarından yararlanabilirler:

a) MGÜ mensupları dışında, sadece diğer Üniversitelerin akademik personeli ve Kütüphane protokol kullanıcıları kütüphaneden yararlanabilir.

b) Fiziki mekan yetersizliği nedeniyle, ders çalışma amaçlı dış kullanıcı kabul edilmemektedir.

c) Dış kullanıcılar, kütüphane danışma bankolarından, kimlik kartları ile temin edecekleri misafir şifresini kullanarak, kablosuz ağ bağlantısından faydalanabilir.

ç) Dış kullanıcılar, kütüphane tarafından belirlenen ödünç verme kuralları doğrultusunda basılı/elektronik kaynaklardan yararlanabilir.

d) Sınav dönemlerinde kütüphane, sadece MGÜ mensuplarının kullanımına açık olacaktır.

 

 • Kullanıcılar, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönergesinde yer alan genel kuralların yanında, Daire Başkanlığı tarafından belirlenen kütüphane kurallarına uymakla yükümlüdür.

 

      Üyelik

 

 • Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi mensubu olan Akademik, İdari, Sözleşmeli personel ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri Kütüphaneye üye olabilirler.
 • Üye kaydı için üniversite kimliği veya öğrenci belgesi yeterlidir.
 • Diğer üniversitelere mensup akademik personel, doktora ve master öğrencileri ile protokol kullanıcıları kütüphanemize üye olarak araştırma faaliyetleri için kütüphane hizmet ve kaynaklarından kütüphane içerisinde yararlanabilirler.
 • Üyeler, üye oldukları andan itibaren kütüphane kurallarına uymakla yükümlüdürler.

 

      Ödünç-İade İşlemleri

 

Kütüphane bilgi kaynakları, aşağıda belirtilen kurallara göre üyelere ödünç verilir:

 

 • Ödünç ve iade işlemleri görevli personel tarafından yapılır. 
 • Kütüphane bilgi kaynaklarını ödünç alan kişi, bunları özenle kullanmak ve ödünç verme süresi sonuna kadar iade etmekle yükümlüdür. 
 • Üyeler bilgi kaynaklarını ödünç alırken, Üniversite kimlik kartlarını göstermek zorundadırlar.
 • Başka bir üyenin kimlik kartıyla ödünç alınamaz ve süre uzatma işlemi yapılamaz.
 • Üyeler, kendi kullanıcı hesapları ile otomasyon programı üzerinden ayırtma işlemi yapabilir. Ayırtma işlemi 3 gün geçerlidir, bu süre içinde ödünç alınmaması halinde sona erer.
 • Otomasyon programı üzerinden süre uzatma işlemi, iade tarihine 5 gün kala yapılmaya başlanır. İade tarihi geçmiş kitaplar ve başka bir üye tarafından ayırtılmış bilgi kaynaklarının süresi uzatılamaz.
 • Ayırtılmış bilgi kaynaklarının son iade gününün mesai saati sonrası zaman diliminde, iade işlemini gerçekleştirecek görevli bulunmaması nedeniyle teslim edilememesi durumunda, takip eden iş günü içerisinde iade işleminin gerçekleşmesi şartıyla gecikme cezası uygulanmaz.
 • Üzerinde gecikmiş kütüphane bilgi kaynağı bulunan kullanıcı, bunu iade etmeden ve gecikme cezasını ödemeden yeni bir bilgi kaynağı ödünç alamaz veya süre uzatma işlemi yapamaz.
 • Kütüphane, gerekli gördüğü durumlarda iade tarihini beklemeksizin ödünç alınmış bilgi kaynaklarının iadesini isteme hakkına sahiptir. Üye, istenen bilgi kaynağını en geç 3 gün içinde kütüphaneye teslim etmelidir. Belirtilen süre sonunda iade etmeyen üyelerin ödünç alma hakkı, 1 ay süre ile dondurulur.
 • Kullanıcılar tarafından çok kullanılan kitaplar kullanıcıların isteği veya Daire Başkanlığının kararıyla rezerv kitaplar bölümüne konulur. Bu kitaplar iki saat süreyle kütüphane içinde ödünç verilir. Başka bir kullanıcı tarafından istenmez ise süre iki saat daha uzatılabilir.
 • Üniversite akademik personeli; 30 gün süreyle 5 kitap, 15 gün süreyle 3 görsel-işitsel materyal ödünç alabilir. Ödünç alınan kitap ve görsel-işitsel materyallerin süresi başka kullanıcı tarafından rezerv edilmediği sürece en fazla iki defa uzatılabilir.
 • Ön lisans, lisans ile yüksek lisans öğrencileri; 20 gün süreyle 3 kitap, 10 gün süreyle 2 görsel-işitsel materyal,  Üniversite idari personeli; 15 gün süreyle 2 kitap ve 10 gün süreyle 2 görsel-işitsel materyal ödünç alabilir. Ödünç alınan kitap ve görsel-işitsel materyallerin süresi başka kullanıcı tarafından rezerv edilmediği sürece en fazla iki defa uzatılabilir.
 • Üyelere, Kütüphane Otomasyon Sistemi tarafından, ödünç aldığı bilgi kaynaklarının iade tarihine 3 gün kala, otomatik olarak uyarı e-postası gönderilir. Ancak kütüphaneden ödünç alınan bilgi kaynaklarının iade tarihlerinin takibi üyeye aittir. Gönderilen e-postaların üyeye ulaşmamış olması, gecikmeden kaynaklanan yaptırımların uygulanmaması için neden olarak kabul edilmez. 
 • Kütüphane üyesi olmayan kullanıcılar, bilgi kaynaklarını ödünç alamazlar; ancak kütüphane içerisinde faydalanabilirler.
 • Üniversitede görevli akademik personel, kütüphaneler arası işbirliği (ILL) çerçevesinde diğer üniversite kütüphanelerinden Daire Başkanlığı aracılığıyla en fazla 3 kitap talebinde bulunabilirler. İlgili kitapların getirilmesi için gerekli olan posta ve sair ücretler talep eden akademik personel tarafından karşılanır.

     

      Çalışma Saatleri

 

 • Kütüphanemiz, Üniversitede uygulanan normal mesai saatlerine göre hizmet verir. Üniversite Yönetim Kurulu, çalışma saatlerini, gerek görülmesi halinde ve imkânlar ölçüsünde kütüphanenin belirlenmiş bölümlerinde, resmi ve idari tatil günleri hariç; mesai sonrası hizmet verecek şekilde düzenleyebilir. 
 • Kütüphane görevlileri, belirlenen saatlerde ve sayım, ilaçlama vb. faaliyetlerin yürütüldüğü dönemlerde, kullanıcıları açık olan bölümlere yönlendirmeye veya belirlenen kapanış saatinde dışarı çıkarmaya yetkilidir. Çalışma saatleriyle ilgili değişiklik duyuruları web sayfasında yayınlanır ve e-posta aracılığıyla kullanıcılara duyurulur.

 

      İletişim

       Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

       Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

 

Adres: Turan Güneş Bulvarı Yukarı Dikmen Mahallesi, 648. Cadde, No:4 06550 Oran Çankaya/Ankara

Telefon: +90 312 486 0386

Faks: +90 312 486 1795

E-posta: kutuphane@mgu.edu.tr

 

EBYS
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
KÜTÜPHANE
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
CİMER
KONSERLER
HAFTANIN
MENÜSÜ