Prof.Dr. Hakkı Alper MARAL

Prof.Dr. Hakkı Alper MARAL

Prof.Dr. Hakkı Alper MARAL

Lisans Mezuniyeti: İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans Mezuniyeti: Ege Üniversitesi, Bütünleşik Doktora

Doktora Mezuniyeti: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı Duysal Tasarım Programı Müzikoloji Dalı

EBYS
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
KÜTÜPHANE
SENATO
KARARLARI
E-POSTA
MGÜ